Організаційна структура

Історична довідка  /  Керівництво  /  Засади діяльності

 

Вищим органом Федерації є З’їзд.
В період між З’їздами керівництво Федерацією здійснюється Радою Федерації.
В період між засіданнями Ради керівництво Федерацією здійснює Президія Федерації.
Поточне керівництво Федерацією здійснює Виконавчий орган Федерації.
В період між засіданнями Виконавчого органу керівництво Федерацією здійснює Голова Федерації.
Контроль за діяльністю Федерації здійснює Ревізійна комісія.

 

 

СТАТУТ ФЕДЕРАЦІЇ

 

 

 

Історична довідка  /  Керівництво  /  Засади діяльності