Актуальні законопроекти

23.03.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо реєстрації та зміни реєстраційних відомостей професійних спілок) (р.№ 5655, н.д. Левченко Ю.)

 >>

23.03.2018

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (щодо забезпечення діяльності професійних спілок)

 

 >>

31.03.2017

Покращення умов праці «по-українські».
Чого чекати від нового проекту Трудового кодексу.

Побудова демократичної держави з прогресивними стандартами життя розвинених країн світу виступає головною ціллю економічного, соціального та політичного розвитку України. Однією зі спроб реалізації зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС, що стосуються соціально-трудових відносин є новий проект Трудового кодексу України.
В листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект нового Трудового кодексу. Незважаючи на значну критику проекту організаціями громадянського суспільства України та міжнародною спільнотою, офіційні профспілки, на жаль, підтримали прийняття цього проекту Трудового кодексу.
Ще більш шокуючим фактом стало те, що Міжнародна Організація Праці (МОП), ґрунтовно проаналізувавши проект Трудового кодексу, видала 59 Рекомендацій. Однак, не зважаючи на тривалий процес розгляду даних рекомендацій, 15 березня 2017 року Комітет проігнорував більшу частину зауважень МОП.
Які умови праці готує новий Трудовий кодекс людині найманої праці в Україні?

 >>

17.03.2011

Всеукраїнська професійна спілка працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» є розробником ряду пропозицій щодо соціального захисту найманих працівників, а також вдосконалення ведення малого та середнього бізнесу задля економічного розвитку країни.

 >>

03.03.2011

Пропонуємо ознайомитись з ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності", створеним робочою групою Ради підприємців при Верховній Раді України.

 >>

22.02.2011

Головне науково-експертне управління розглянуло поданий законопроект, у якому пропонується визначити правові та організаційні засади реалізації права осіб на свободу об’єднання у громадські організації шляхом прийняття відповідного первинного закону. Водночас пропонується визнати таким, що втратив чинність, чинний базовий у цій сфері відносин Закон України «Про об'єднання громадян», а також внести зміни до деяких законодавчих актів.      

 >>

14.02.2011

Пропонуємо ознайомитись з Проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового Кодексу України".

 >>

02.02.2011

У Комітеті з питань податкової і митної політики створена робоча група для підготовки нової редакції Митного кодексу України.

 >>

28.01.2011

Держкомпідприємництво розробило порядок видачі копії ліцензії для фізичних осіб-підприємців і пропонує внести відповідні зміни до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

 >>

18.10.2010

Згідно з цим Законом з 1 січня 2011 р. єдиний соціальний внесок замінить усі нинішні обов’язкові соціальні внески: на пенсійне страхування, на страхування від безробіття, на страхування тимчасової втрати працездатності і на страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 >>

18.10.2010

Даний законопроект розроблений Мінфіном за участі Держкомпідприємництва та інших центральних органів виконавчої влади. Цей Закон визначає правові засади застосування системи оподаткування, обліку, звітності, створення, діяльності та ліквідації сімейного підприємства.

 >>

18.10.2010

Метою податкової реформи є формування податкової системи, яка сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, забезпеченню сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, проведення збалансованої бюджетної політики на середньо- і довгострокову перспективу.

 >>

18.10.2010

На виконання завдань, поставлених Президентом України перед Урядом, Міністерством фінансів України та Державною податковою адміністрацією України за участю Держкомпідприємництва розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування оплати праці)».

 >>

18.10.2010

 

В преамбулі проекту даного закону зазначено: «Цей Закон врегульовує відносини між банками, фінансовими установами (кредитодавцями) та суб’єктами малого та середнього підприємництва (позичальниками) щодо спрощення умов фінансування підприємницької діяльності та визначає особливості кредитних відносин. Метою цього Закону є покращення фінансового стану малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності, що зазнали труднощів в результаті заборгованості перед банками-кредиторами та створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні».

 >>