Проект Закону № 5655, про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо реєстрації та зміни реєстраційних відомостей професійних спілок) ( н.д. Левченко Ю.)

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо реєстрації та зміни реєстраційних відомостей професійних спілок) (р.№ 5655, н.д. Левченко Ю.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (щодо реєстрації та зміни реєстраційних відомостей професійних спілок)

1.    Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Процес державної реєстрації професійних спілок є визначальним для початку діяльності профспілок із захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівниками. Відсутність зайвих бюрократичних перепон на цьому шляху є неодмінним елементом свободи об’єднання громадян у профспілки, гарантованої Конституцією України (частина 3 статті 36) та Європейською конвенцією з прав людини (стаття 11).
Норми, якими регулюється процес державної реєстрація юридичних осіб (у тому числі професійних спілок) виписані недостатньо чітко, що допускає подвійне тлумачення і призводить до розбіжностей при їх застосуванні державними реєстраторами. Як наслідок гальмується процес реєстрації професійних спілок, що прямо порушує трудові прав працівників та гарантій профспілкової діяльності.
Так, не дивлячись на те, що частина 3 статті 36 Конституції України відносить профспілки до громадських об’єднань, органи Мін’юсту часто ігнорують це та вимагають нотаріально посвідчувати протоколи, інші документи, на підставі яких здійснюється державна реєстрація створення, зміни відомостей про професійні спілки, що створює додаткові організаційні та фінансові перепони на шляху здійснення громадянами права на вільне об’єднання у профспілки.
Щодо сплати адміністративного збору, то чинна редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» не передбачає його сплату профспілками, однак не містить чіткої норми про повне звільнення профспілки від сплати адміністративного збору, що містить у собі відповідні корупційні ризики.
Даний законопроект спрямований на забезпечення свободи на об’єднання громадян у професійні спілки, виконання відповідних положень Конституції України та міжнародних зобов’язань України, усунення умов, що сприяють корупції в органах державної реєстрації.

2. Мета і завдання законопроекту
Законопроект розроблено з метою вдосконалення положень законодавства щодо державної реєстрації професійних спілок та посилення правового захисту трудових прав працівників.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається внесення змін до частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, пропонується:
-    абзац третій пункту 6 після слів «громадське об’єднання» доповнити словами «(у тому числі професійну спілку, її організацію, об’єднання профспілок)»;
-    абзац четвертий пункту 6 після слів «про громадське об’єднання» доповнити словами «(у тому числі професійну спілку, її організацію, об’єднання профспілок)»;
-    абзац другий пункту 9 після слів «громадське об’єднання» доповнити словами «(у тому числі професійну спілку, її організацію чи об’єднання)»;
-    абзац третій пункту 9 після слів «громадського об’єднання», «відповідного громадського об’єднання» доповнити словами «(професійної спілки, її організації, об’єднання профспілок).
Також пропонується абзац десятий статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» викласти у новій редакції, відповідно до якої пропонується встановити, що професійні спілки, їх організації та об’єднання звільняються від сплати адміністративного збору у сфері державної реєстрації.

4. Стан нормативно-правової бази
Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.
   
5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
Реалізація положень цього законопроекту не потребує збільшення бюджетних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Реалізація положень законопроекту у разі його прийнятття сприятиме реалізації державою свого обов’язку щодо свободи об’єднання громадян у профспілки та захисту трудових прав громадян України.


 Народний депутат України                                                         Ю.В. Левченко

Порівняльна таблиця w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1