20 жовтня 2017 року м. Києві відбувся круглий стіл на тему «Участь МСБ в переговорному процесі з органами влади: практики та виклики».

В рамках проекту «Аналіз практик участі організацій малого та середнього бізнесу у переговорному процесі з органами влади при формуванні політики регулювання соціально-трудової сфери» 20 жовтня 2017 року м. Києві  відбувся круглий стіл на тему «Участь МСБ в переговорному процесі з органами влади: практики та виклики».
В круглому столі взяли участь представники органів влади:
-    відділу покращення бізнес-клімату департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації;
-    департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації,
представники бізнес асоціацій, організацій роботодавців, профспілок, організацій підприємців.
В ході круглого столу, координатор Робочої групи 2 «Економічна інтеграція та зближення з політиками ЄС» Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства Максим Корявець розповів про Європейські практики взаємодії бізнесу та влади.


Комунікативна взаємодія бізнесу та влади в країнах ЄС базується на трьох принципах: інформування, консультування, діалог. Забезпечення двосторонньої взаємодії досягається саме за допомогою діалогу, який передбачає активне залучення до переговорного процесу як представників влади так і представників бізнес середовища. В ході реалізації діалогу акцентується увага не лише на виробленні спільних домовленостей. З метою оцінки ефективності переговорного процесу та аналізу результатів, розробляються цілі взаємодії, призначаються особи, відповідальні за реалізацію досягнутих домовленостей. Важливою складовою взаємодії бізнесу і влади є оцінка результатів взаємодії, що надає можливість аналізу ефективності взаємодії та зменшення негативних наслідків в майбутньому.

Олена Охоба - заступник начальника управління бізнес-клімату - начальник відділу покращення бізнес-клімату департаменту економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації, розповіла про організацію взаємодії бізнесу і влади в Київській області. Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” в області створена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації. До складу ради входять представники органів влади, організацій роботодавців, бізнес-асоціацій, керівники підприємств тощо. Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації взаємодіє з Громадською радою при Київській обласній державній адміністрації. На даний час розробляється проект «Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Київської області». В той же час виступаюча відмітила і перешкоди, які стоять на шляху налагодження ефективної комунікації бізнесу та влади: відсутність чітких визначень в законодавстві, що регулює діяльність МСБ, низький рівень зворотної реакції бізнес середовища на інформування, ініціативи та пропозиції органів влади. «Влада не може змушувати. Громадські об’єднання підприємців повинні більше долучатися до процесів в сфері регулювання діяльності та розвитку МСБ», - зазначила Олена Охоба під час виступу.
Начальник відділу з питань регуляторної політики та дерегуляції управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації Ірина Любінська зазначила, що КМДА активно співпрацює з громадськість при обговоренні питань регулювання та розвитку МСБ.
    В червні 2016 року з метою поліпшення співпраці між КМДА та підприємцями, що працюють в Києві, підписаний Меморандум про партнерство та співробітництво між Радою бізнес-омбудсмена та Київською міською державною адміністрацією. Міська влада Києва та Рада бізнес-омбудсмена розглядають конкретні скарги на дії КМДА та її структурних підрозділів, а також співпрацюватимуть над удосконаленням законодавства у сфері підприємництва та усунення тих бар’єрів, які обмежують його ведення в Києві. Також створені та діють Громадська рада при виконавчому органі Київської міської ради та Координаційна рада з питань розвитку підприємництва при виконавчому органі Київської міської ради.
Член Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, представник Об’єднання організації роботодавців України Ольга Тарасенко зазначила про необхідність оптимізації функціонування сфери МСБ.
«Нажаль, сьогодні бізнес постійно стикається з монополією олігархічних структур при представництві бізнес середовища в переговорному процесі з владою. Результатом цього є те, що ми постійно чуємо фрази типу: недопроінформовані, недокомуніковані, недо… Однак такий стан справ ніяким чином не сприяє розвитку МСБ» - зазначила вона.
Активна дискусія розпочалася при розгляді питання кількості зайнятого населення в сфері МСБ. Голова ГО «Громадська палата України», член Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС Петро Петриченко акцентував увагу на важливості соціального діалогу як площадки для переговорів влади, бізнесу та працівників. Виступаючий зазначив, що, нажаль, сьогодні в України соціальний діалог відсутній. Значна кількість учасників соціального діалогу не допущена до переговорного процесу.
Одна з причин цього – нечітке законодавство, розмиті «правила гри». Необхідно проводити реформування взаємодії влади та громадськості в сфері соціально-трудових відносин. «Якщо правила розроблені добре – вони працюють, а якщо ні – то маємо те, що маємо» - відмітив Петро Миколайович.


За результатами круглого столу учасниками виділені головні перешкоди в налагодженні  ефективної взаємодію МСБ та влади:
-    недовіра до влади, що зменшує бажання МСБ долучатися до переговорних процесів та є причиною низького рівня ініціатив зі сторони МСБ;
-    відсутність ефективної комунікації між профільними департаментами та управліннями в середині органів влади
-    доволі часто наявна відсутність або низький рівня знань у представників влади, необхідних для прийняття ефективних рішень в сфері регулювання діяльності МСБ.


Круглий стіл організовано Громадською організацією «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив» за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту “Громадська синергія” (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/) під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і необов’язково  відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”.