24 січня 2020 року у м. Львів відбувся ХІІ черговий З’їзд Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України.

24 січня 2020 року у м. Львів відбувся ХІІ черговий З’їзд Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України.
В З’їзді взяли участь представники всіх членських організацій Федерації.
В ході проведення З’їзду були розглянуті такі питання порядку денного: звіт Голови Федерації за період 24 січня 2015р. – 23 січня 2020р.; затвердження рішень Ради, Президії Федерації; звіт Ревізійної комісії Федерації; вибори Голови Федерації; вибори Ревізійної комісії Федерації, затвердження Програми діяльності Федерації професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України на 2020-2025 роки та інші.

Під час свого виступу Голова Федерація розповів присутнім про стан профспілкового руху України, залучення незалежних профспілок до соціального діалогу на всіх рівнях, участь Федерації в заходах на міжнародному рівні. Особлива увага була приділена реформуванню трудового законодавства.
В своєму виступі Голова Федерації Вячеслав Рой наголосив на тому, що реформування трудового законодавства в Україні є нагальною потребою сьогодення. Але дуже важливо, щоб проведення реформ в сфері соціально-трудових відносин відбувалося в рамках соціального діалогу з залученням всіх сторін, у відповідності до положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні»: всіх профспілок, без прив’язки до репрезентативності чи приналежності до Спільного представницького органу.

 


Делегати З’їзду позитивно оцінили роботу Федерації за звітний період та надали високу оцінку командній співпраці членів Федерації.
Вячеслава Рой обрано Головою Федерації на наступний період.
За результатами обговорення проекту програми дій Федерації на наступний період, учасники З’їзду одноголосно затвердили такі напрями роботи Федерації в наступний 5-річний період:
1.    Оптимізація, реорганізація та розвиток організаційної структури Федерації
2.    Розвиток взаємодії між членськими організаціями Федерації на регіональному
3.    Інформаційне забезпечення діяльності Федерації
4.    Участь в соціальному діалозі на всіх рівнях
5.    Консолідація профспілкового руху в Україні
6.    Міжнародна співпраця тощо.