26 червня Голова Федерації Вячеслав Рой мав робочу зустріч з Головою Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою


26 червня Голова Федерації Вячеслав Рой мав робочу зустріч з Головою Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою  під час якої обговорили рівень зайнятості та умови праці працівників сфери малого та середнього бізнесу України, наслідки Covid-19 для сфери МСБ і, звичайно ж, питання реформування законодавства в сфері соціально-трудових відносин, яке активно обговорюється в суспільстві та їхній вплив на інструменти захисту прав людей найманої праці в майбутньому.
Вячеслав Рой нагадав, що Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України  неодноразово надсилала рекомендації та пропозиції до законопроектів в сфері соціально-трудових відносин в яких вказувала на необхідність проведення реформ, але в той самий час зазначала, що запропоновані сьогодні зміни викликають занепокоєння в профспілок і окреслив «червоні лінії».

Це, в першу чергу, стосується законопроекту №2681. Особливу увагу в ході розмови приділили питанню неприпустимості прийняття норм, якими визначається, що до складу первинної профспілкової організації повинно входити не менше 10 членів профспілки (сьогодні це мінімум 3 члени) та положенням, які визначають, що на одному підприємстві, в установі, організації може бути утворено не більше 2 первинних профспілкових організації.
Федерація профспілок працівників МСП звертає увагу, що прийняття законопроекту в такій редакції призведе до знищення профспілок в сфері малого та мікробізнесу України та надасть роботодавцям додаткові можливості штучного блокування діяльності незалежних профспілок.
В ході спілкування отримали запевнення від пані Третьякової, що зауваження та пропозиції Федерації профспілок працівників МСП будуть враховані при прийнятті законопроекту 2681.
 

Також в ході зустрічі було акцентовано увагу на важливості залишення існуючих  в діючому законодавстві норм про
-    повноваження виборного органу первинної профспілкової організації вимагати від роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори.
-     заборону звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад. А також гарантії працівникам, звільненим у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада) та інші.
Боротьба за відстоювання прав профспілок триває!