Громадський та соціальний діалог: від теорії до практики. Результати опитування учасників в рамках проведення вебінару «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу».

 

Громадський та соціальний діалог: від теорії до практики. Результати опитування учасників в рамках проведення вебінару «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу».

Відкритість та публічність прийняття управлінських рішень є важливими складовими побудови демократичної держави, в якій джерелом влади виступає народ. Громадянське суспільство вважається невід’ємним елементом демократичної правової держави. Інститути громадянського суспільства здатні якісно впливати на державотворчі процеси шляхом участі у конструктивному діалозі з органами влади. При цьому успіх діалогу безпосередньо залежить від спільних дій органів державної влади й об’єднань громадян та їх готовності до співробітництва.
 

У законодавстві України відсутнє чітке визначення поняття «інститут громадянського суспільства». Перелік таких інститутів наведений у деяких указах Президента України та постановах Кабінету Міністрів України. Традиційно інститутами громадянського суспільства виступають громадські організації, політичні партії, професійні спілки, організації роботодавців, благодійні організації, творчі спілки, релігійні організації, засоби масової інформації, самоврядні територіальні громади, органи самоорганізації населення, трудові і навчальні колективи тощо. Досить часто в одному смисловому значенні поряд з концептом діалог держави і громадянського суспільства використовуються такі поняття, як суспільний діалог, соціальний діалог, багатосторонній діалог, публічний діалог, громадський діалог, деліберативний діалог, міжсекторальне партнерство, переговори і т.д. Відповідно, існує багато точок зору щодо становлення, розвитку, принципів та механізмів забезпечення взаємодії влади і громадськості. У царині управлінської практики одним з найпоширеніших і широко вживаних сьогодні є підхід згідно з яким виділяють два найбільш поширених канали взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства: соціальний та громадський діалог.

Результати опитування учасників в рамках проведення вебінару «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу» підтвердили, що саме діалог лежить в основі діяльності більшості організацій громадянського суспільства.


 

 

Нормативне або законодавче визначення громадського та соціального діалогу здійснює значний вплив на визначення кола учасників та інструментів реалізації кожного  з них.

 

 

Важливо відмітити, що питання налагодження дієвого громадського та соціального діалогу є важливим  для представників ОГС та органів влади всіх рівнів. Вебінар, який на початковому етапі був спрямований на проведення навчання членів УНП ФГС СхП, продемонстрував зацікавленість та бажання долучитися до участі і представників органів влади та інших ОГС, що значно розширило коло учасників.

Тренери:
Валерій Рєпін: голова Харківської обласної організації професійної спілки підприємців
Ігор Дубровський: голова ГО «Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив», тренер-спікер «Школи Соціальних посередників», кандидат соціологічних наук.

 

Вебінар проведено за підтримки Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.