Ініціатива «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу»

Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України розпочала реалізацію ініціативи «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу», яка підтримана   проєктом «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства  у 2021-2023 рр.», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Мета ініціативи: показати розмежування/відмінності в суб’єктах, сферах, інструментах та результатах здійснення взаємодії влади і громадськості в рамках громадського та соціального діалогу та особливості реалізації кожного з них.

Тривалість: серпень-листопад 2021р.

Проблематика розвитку громадянського суспільства та взаємодії держави і суспільства останнім часом є предметом пильної уваги громадськості, адже його застосування є потужним інструментом стабілізації суспільних відносин в Україні. Наявність діалогу є індикатором демократизації управління, адже це – єдиний спосіб формування гомогенної громадянської культури та розвитку громадянської відповідальності. Одночасно як в середовищі громадянського суспільства так і в інститутах влади відсутнє розуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, зокрема щодо суб’єктів, інструментів, шляхів взаємодії та наслідків підміни понять в процесі вироблення узгоджених рішень.
В ЄС та інших країнах світу існує чітке розмежування між громадським та соціальним діалогом, у відповідності до яких і здійснюється взаємодія влади та громадянського суспільства. В Україні були спроби на законодавчому рівні ототожнити ці два типи взаємодії. Внаслідок критики та зауважень як організацій громадянського суспільства України (профспілок, організацій роботодавців і громадських організацій) так і європейського співтовариства, вони не були прийняті. Однак, і сьогодні нерозуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, підміна понять часто призводять до зниження ефективності взаємодії.
За останні роки в Україні проведена значна кількість круглих столів та конференцій з даної проблематики. Однак, нажаль, результати обговорень так і залишились на рівні дискусій.
 

В рамках реалізації ініціативи планується підготовка аналітичної доповіді «Влада та громадянське суспільство: взаємодія в рамках громадського та соціального діалогу»; інформування організацій громадянського суспільства та представників органів влади про відмінності в цих двох типах взаємодії, можливості, переваги та недоліки кожного з них; обговорення policy paper на засіданні РГ5 УНП; поширення інформації про результати проекту серед громадськості та органів влади.

Ініціатива реалізується спільно з Харківською обласною організацією професійної спілки підприємців.