Кабінет Міністрів опублікував Національну економічну стратегію до 2030 року

Кабінет Міністрів опублікував Національну економічну стратегію до 2030 року та постанову про її затвердження.
Відповідні документи опубліковані на Урядовому порталі:www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179:
«Затвердити Національну економічну стратегію на період до 2030 року... Стратегія є основою під час розроблення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади планів заходів, проєктів програмних і стратегічних документів, проєктів законів та інших актів законодавства», - йдеться у постанові.

 


У додатку до постанови зазначається, що стратегія визначає довгострокову економічну візію, принципи і цінності, “червоні лінії” (неприпустимі напрями руху), ключові напрями (вектори) економічного розвитку та за кожним з 20 напрямів — стратегічні цілі, шляхи їх досягнення з урахуванням наявних і потенційних викликів і бар’єрів, а також основні завдання державної економічної політики та цільові індикатори на період до 2030 року.
Очікуваним результатом виконання Стратегії є визначення та суспільна підтримка стратегічного курсу держави в економічній сфері, послідовна реалізація якого дасть змогу:
cфopмyвaти кoнкypeнтocпpoмoжнi yмoви для бiзнecy тa iнвecтицiй i вiднoвити дoвipy дo дepжaви; стати конкуретоспроможною на міжнародному pинкy; cтимyлювaти poзвитoк iннoвaцiй i мoдepнiзaцiю ceктopiв eкoнoмiки для зaбeзпeчeння ïx кoнкypeнтocпpoмoжнocтi нa мiжнapoднoмy pинкy; забезпечити розвиток людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти; забезпечити рівні права та можливості жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.
Документ визначає стратегічні кроки для розвитку промисловості, агросектору, видобутку, інфраструктури, транспорту, енергетичного сектору, інформаційно-комунікаційних технологій, креативних індустрій та сфери послуг. Також Стратегія враховує важливі наскрізні напрямки — діджиталізацію, «зелений» курс, розвиток підприємництва та збалансований регіональний розвиток.