Покращення умов праці «по-українські». Чого чекати від нового проекту Трудового кодексу.

Покращення умов праці «по-українські».
Чого чекати від нового проекту Трудового кодексу.


Побудова демократичної держави з прогресивними стандартами життя розвинених країн світу виступає головною ціллю економічного, соціального та політичного розвитку України. Однією зі спроб реалізації зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС, що стосуються соціально-трудових відносин є новий проект Трудового кодексу України.
В листопаді 2015 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект нового Трудового кодексу. Незважаючи на значну критику проекту організаціями громадянського суспільства України та міжнародною спільнотою, офіційні профспілки, на жаль, підтримали прийняття цього проекту Трудового кодексу.
Ще більш шокуючим фактом стало те, що Міжнародна Організація Праці (МОП), ґрунтовно проаналізувавши проект Трудового кодексу, видала 59 Рекомендацій. Однак, не зважаючи на тривалий процес розгляду даних рекомендацій, 15 березня 2017 року Комітет проігнорував більшу частину зауважень МОП.
Які умови праці готує новий Трудовий кодекс людині найманої праці в Україні?

 


-    У разі звільнення у зв’язку зі скороченням працівників суб’єктів малого підприємництва попереджатимуть не за два, а лише за один місяць (ст. 88). У разі наявності укладеного договору строком до двох місяців, роботодавець може звільнити працівника, попередивши його за тиждень (ст. 59).
-    Роботодавець має право здійснювати контроль за виконанням працівниками трудових обов’язків, у тому числі з використанням технічних засобів (і це не тільки відеоспостереження, а будь-які засоби контролю поведінки працівника), якщо це зумовлено особливостями виробництва, при чому поняття «особливості виробництва» не конкретизоване (ст. 29). Також в проекті відсутнє визначення методів контролю та перелік технічних засобів.
-    Роботодавець має право перевести працівника на роботу до іншого роботодавця (ст. 67, 82). Фактично працівника можуть перевести без жодних соціальних гарантій до будь-якого регіону, оскільки законодавством не обмежена територіальна та не визначена соціальна складові.
-    Необмежене використання роботодавцем строкових трудових договорів (ст. 35,58). Це означає, що договори з певним переліком професій можуть переукладатись необмежену кількість разів, що прямо суперечить Конвенції МОП №158 щодо недопущення зловживання послідовними договорами.
-    Працівник може бути звільнений за розголошення комерційної таємниці (ст. 92). При цьому визначення даних, що є комерційною таємницею, у Трудовому кодексу відсутнє. Згідно з Цивільного кодексу України ними можуть вважатися відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру. Таким чином діапазон причин звільнення за розголошення комерційної таємниці є фактично безмежним, адже до конфіденційної можуть зарахувати рівень оплати праці, умови праці, порушення охорони праці тощо.
-    Працівник може бути звільнений також у зв’язку з недостатньою кваліфікацією, що підтверджується не тільки результатами атестації, але й іншими доказами (ст.93). Поняття «інші докази» в статті не конкретизоване, що в свою чергу передбачає незрозумілий стандарт, який надає можливості для зловживань.
-    Розширення одноосібної влади роботодавця на прийняття нормативних актів у сфері праці, що суперечить Конституції України та чинному законодавству. Проект ТКУ надає право роботодавцю ухвалювати власні нормативні акти у сфері праці шляхом видання наказів, розпоряджень, рішень (ст.12). Нормативні акти у разі необхідності погоджуються лише з найчисельнішою профспілкою. На практиці це шлях до встановлення монополії лояльних профспілок.
-    Суттєве обмеження прав профспілок, які захищають інтереси працівника. В проекту Трудового кодексу наявний цілий перелік статей, які нівелюють роль профспілок, як захисника інтересів людини найманої праці. Так, ч.2 ст. 150 проекту ТКУ вказує, що залучення до надурочних робіт не потребує згоди профспілки. ч.4 ст. 161 проекту ТК зазначає, що при залученні працівника до роботи у вихідні, дні державних і релігійних свят – погодження профспілки не потрібне, копія відповідного наказу передається їй наступного дня після його підписання. В положенням проекту Трудового кодексу також зазначено, що погодження профспілки на звільнення працівників потрібне лише у разі скорочення (стаття 86), стану здоров’я працівника, що підтверджується відповідним медичним висновком, та недостатньої кваліфікації працівника, що підтверджується результатами атестації, іншими доказами (ч. 1 ст. 93). З усіх інших підстав серед яких «невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків», «виявлена невідповідність працівника займаній посаді», «нез’явлення працівника на роботу внаслідок тимчасової непрацездатності», «розголошення комерційної таємниці» та інші – згода профспілки взагалі не потрібна.

Прийняття нового Трудового кодексу в редакції, яка суттєво звужує права працівників та майже повністю нівелює роль та значення профспілок призведе до порушення зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію та викличе хвилю протестів в українському суспільстві.