Презентація ініціативи «ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ВЗАЄМОДІЯ В РАМКАХ ГРОМАДСЬКОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ»

10 листопада 2021р. під час проведення щорічної конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства східного партнерства відбулася презентація результатів ініціатив, виконаних в рамках робочих груп УНП.
Федерація профспілок працівників малого та середнього підприємництва України та Харківська обласна організація профспілки підприємців презентували результати реалізації ініціативи «ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ВЗАЄМОДІЯ В РАМКАХ ГРОМАДСЬКОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ»

 


 

Проблематика розвитку громадянського суспільства та взаємодії держави і суспільства останнім часом є предметом пильної уваги громадськості, адже його застосування є потужним інструментом стабілізації суспільних відносин в Україні. Наявність діалогу є індикатором демократизації управління, адже це – єдиний спосіб формування гомогенної громадянської культури та розвитку громадянської відповідальності. Одночасно як в середовищі громадянського суспільства так і в інститутах влади відсутнє розуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, зокрема щодо суб’єктів, інструментів, шляхів взаємодії та наслідків підміни понять в процесі вироблення узгоджених рішень.
В ЄС та інших країнах світу існує чітке розмежування між громадським та соціальним діалогом, у відповідності до яких і здійснюється взаємодія влади та громадянського суспільства. В Україні були спроби на законодавчому рівні ототожнити ці два типи взаємодії. Внаслідок критики та зауважень як організацій громадянського суспільства України (профспілок, організацій роботодавців і громадських організацій) так і європейського співтовариства, вони не були прийняті. Однак, і сьогодні нерозуміння відмінностей між громадським та соціальним діалогом, підміна понять часто призводять до зниження ефективності взаємодії.
За останні роки в Україні проведена значна кількість круглих столів та конференцій з даної проблематики. Однак, нажаль, результати обговорень так і залишились на рівні дискусій.
Обґрунтування та пояснення відмінностей між громадським та соціальним діалогом буде корисним для розуміння та використання в практичній площині як організаціям громадянського суспільства так і представникам органів влади.