Пропозиції до зустрічі з представниками Європейського Соціально-Економічного Комітету

Пропозиції Всеукраїнського Альянсу Профспілок
до зустрічі з представниками Європейського Соціально-Економічного Комітету
Київ, 21 листопада 2013


Більшість дискусій навколо підписання Угоди про Асоціацію з ЄС в українському громадянському суспільстві фокусуються на цивілізаційному аспекті цього кроку та можливостях, що відкриваються для зміцнення демократичних інститутів та практик в Україні. Поряд з цим, одним з найважливіших компонентів Угоди про Асоціацію є Поглиблена Всебічна Угода про Вільну Торгівлю між Євросоюзом та Україною.
Дана угода матиме конкретні короткострокові та довгострокові соціально-економічні впливи на українську економіку та, як наслідок, зайнятість та економічне благополуччя кожного найманого працівника. Якщо у довгостроковій перспективі можна говорити про широкі можливості, що відкриваються перед українськими підприємствами на ринку ЄС та створенням відповідно нових робочих місць, то у короткостроковій перспективі ми можемо також очікувати на ряд адаптаційних ризиків для певних секторів економіки та українського ринку праці в цілому. Саме тому на етапі адаптації після підписання Угоди профспілки мають відігравати ключову роль для вироблення механізмів захисту та дотримання прав найманих працівників під час можливих реорганізацій чи ліквідацій деяких підприємств. \
Варто розуміти, що саме від конкретних соціально-економічних наслідків для кожного найманого працівника в Україні будуть залежати настрої населення та підтримка подальших Євроінтеграційних процесів.


Діючий на сьогодні в Україні Кодекс законів про Працю (КЗпП) містить достатньо положень, що захищають найманих працівників та їх представницьких профспілок. Проте, навіть за наявності відповідної законодавчої бази українські профспілки стикаються з ігноруванням норм законів та трудових прав громадян на підприємствах та перешкоджанню діяльності профспілок. З досвіду роботи профспілок, що входять до Всеукраїнського Альянсу Профспілок (ВАП), котрі активно діють на недержавних (комерційних) підприємствах та транснаціональних корпораціях, в тому числі європейських, ми можемо говорити про, як правило, вищі стандарти оплати праці та соціального захисту на таких підприємствах. Проте, наші профспілки також дуже часто стикаються з антипрофспілковими ініціативами та технологіями, що застосовує місцевий менеджмент навіть на таких підприємствах. Тому на етапі адаптації надзвичайно важливим буде покращення взаємодії українських профспілок з європейськими колегами та особливо, досвід адаптації країн-членів ЄС, що приєдналися нещодавно, таких, як Польща, Румунія, Болгарія та країн Балтії.
Саме солідарність Європейських об’єднань профспілок може допомогти виробленню дієвих механізмів адаптації та захисту прав найманих працівників.
Всеукраїнський Альянс Профспілок висуває наступні пропозиції:
•    Створення консультаційного органу за участі українських та європейських об’єднань профспілок, роботодавців та українських державних органів для моніторингу, розробки необхідних механізмів адаптації та оперативного реагування на порушення прав найманих працівників та профспілок;
•    Розглянути можливість розширення дії рамкових договорів, що заключають європейські об’єднання профспілок з компаніями у ЄС на Українські представництва цих компаній;
•    Провести дослідження потенційних можливостей створення нових робочих місць європейськими компаніями в Україні після підписання Угоди (оцінка очікувань).
•    Провести дослідження короткострокових та довгострокових впливів підписання Угоди про Асоціацію на сектори економіки у аспекті зайнятості та прав найманих працівників та профспілок;
•    Проведення міжнародної конференції у Києві за участю українських та європейських об’єднань профспілок для обміну досвідом захисту прав найманих працівників у адаптаційний період;
•    Провести широке обговорення у всіх регіонах України у форматі круглих столів ризиків та нових можливостей, що відкриваються перед українськими профспілками та найманими працівниками після підписання Угоди;
•    Провести широке обговорення стану соціального діалогу в Україні за участю репрезентативних та нерепрезентативних (у відповідності до Закону «Про соціальний діалог в Україні») представників сторін соціального діалогу;
•    Провести дослідження та підготувати звіт щодо основних видів порушення прав найманих працівників та профспілок, що мають системний характер в Україні та оцінити можливості їх вирішення після підписання Угоди. Зокрема, фокусуючись на наступних проблемах:
?    тіньова зайнятість;
?    невиплата та затримки заробітної плати на приватних та державних підприємствах;
?    соціальна незахищеність внутрішніх мігрантів - найманих працівників;
?    прекаризація та атипова зайнятість;
?    дискримінація на робочому місці;
?    технології перешкоджання діяльності профспілок з боку роботодавців або державних реєструючих органів.