Розроблений Міністерством соціальної політики проект Трудового кодексу (12.11.2014 р.) підвищить добробут капіталістів. Роботодавці отримають безмежні можливості для експлуатації — «перекидувати» працівників як рабів на інші підприємства

Розроблений Міністерством соціальної політики проект Трудового кодексу (12.11.2014 р.) підвищить добробут капіталістів. Роботодавці отримають безмежні можливості для експлуатації — «перекидувати» працівників як рабів на інші підприємства, навантажувати додатковими обов’язками та звільняти без згоди профспілок

Низка нововведень порушує статтю 43 Конституції (право заробляти собі на життя вільно обраною працею): у деяких випадках працівник позбавляється можливості звільнитись, навіть якщо має перспективу перейти на більш оплачувану роботу.


Про це свідчить аналіз, проведений соціалістичним об’єднанням «Ліва опозиція».

Документ був розроблений взагалі без широкого громадського обговорення і залучення профспілок. В цілому документ відрізняється багатьма положеннями від попередніх редакцій. Виключена можливість роботодавців видавати нормативні акти замість колективних договорів, а також встановлювати «технічний контроль» (відеонагляд) за працівниками.  Разом з він містить наступні недоліки:

-         довільне навантаження працівника: у разі «недостатнього завантаження» трудова функція працівника може бути розширена. Так, не виключено, що, приміром, касири без доплати виконуватимуть роль вантажників (стаття 84);

-         обмеження працевлаштування: заборона сумісництва та подальшої роботи у конкурентів (стаття 85);

-         «довічне рабство»: заборона звільнятись за власним бажанням працівнику, поки він не компенсує витрати роботодавця на його навчання. Альтернативою є відпрацювання, при цьому максимальний його строк не вказано, а обов’язок зберігається навіть при погіршенні умов праці (стаття 85);

-         штрафи для журналістів: можливість укладення «трудових контрактів» з творчими працівниками (зокрема, журналістами), які передбачають додаткові умови припинення трудових відносин, а також «підвищену» матеріальну відповідальність — у розмірі річного заробітку (стаття 103);

-         дискримінаційні строкові договори: можливість звільнення із попередженням за один тиждень, якщо укладено строковий договір тривалістю до двох місяців. Серед підстав — «неналежне» виконання обов’язків або хвороба (стаття 114);

-         від попереднього випробування випускники вузів звільняються лише у тому разі, якщо вони стають до роботи вперше по одержаній професії (стаття 118);

-         тривалість випробування може складати 6 місяців для керівників структурних підрозділів. Нині строк обмежується 3 місяцями (стаття 119);

-         про нові умови праці роботодавці попереджатимуть за 1 місяць, а не за 2 (стаття 123);

-         переведення працівника на роботу до іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями. Переведення на один місяць дозволяється без згоди працівника (стаття 132);

-         роботодавець проводить консультації із профспілкою після прийняття рішення про зміни в організації виробництва, що тягнуть звільнення (стаття 138). Серед таких змін — перепрофілювання або зменшення обсягів виробництва, а також удосконалення організації праці;

-         злиття підприємств дозволяє змінювати умови праці і звільняти всіх незгодних із їх погіршенням у тижневий строк (стаття 140);

-         роботодавець зможе у судовому порядку стягнути збитки, якщо працівник «невмотивовано» вирішить звільнитись (стаття 152);

-         нові підстави звільнення: за участь у незаконному страйку без попередження (стаття 163); за розголошення комерційної таємниці (стаття 165); з підстави «порушення правил прийняття на роботу» (стаття 174);

-         ігнорування профспілок: роботодавець не повинен отримувати дозвіл профспілки на звільнення — достатньо письмово поінформувати профком (стаття 190);

-         урізання плати за вимушений прогул: працівник, якого було поновлено на роботі, має право на грошову компенсацію за час залишення без роботи, але не більше 6-місячного розміру середнього заробітку (стаття 192). Сьогодні можна добитись оплати прогулу за весь час розгляду спору;

-         спрощення надурочних: надурочні роботи дозволяються з метою у тому числі відвернення «громадського» лиха, а не лише стихійного (стаття 231);

-         підкуп штрейкбрехерів: дозволяється надавати окремим працівникам «заохочувальні відпустки» за виконання громадських обов’язків, що на практиці стосуватиметься лише керівників лояльних профспілок (стаття 266);

-         відпустка строком до 6 днів для профспілкового навчання не оплачується (стаття 270);

-         розширення підстав для повної матеріальної відповідальності: працівник має відшкодувати повну вартість цінностей у разі «навмисного завдання шкоди» (стаття 420). Не зазначено порядок проведення розслідування з метою встановлення «навмисності»;

-         вихідна допомога при роботі на фізичну особу-підприємця може не виплачуватись (стаття 510).

Очевидно, що правлячі буржуазні партії спробують ухвалити цей документ, оскільки проголосила відповідний намір у тексті Коаліційної Угоди. «Опозиційний блок», хоча й не входить до коаліції, однак має ті самі класові інтереси. Тим більше, спроба ухвалити подібний документ робилися за влади регіоналів. Люди найманої праці не повинні цього допустити. Перегляд трудового законодавства має відбуватись виключно під контролем трудящих і на їх умовах!

Нам потрібні гідні й стабільні умови праці, розширення права на страйк і гарантії отримання зарплати, а не кодекс рабовласника!