Технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості»

Команда Проєкту ЄС-МОП розробила технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості».

Мета рекомендацій, посприяти наближенню тексту законопроєкту до міжнародних і європейських стандартів з питань праці та успішних практик.

У розділі «Стислий огляд» коротко описані  позитивні аспекти законопроєкту і аспекти, які потребують вдосконалення. Розділ «Детальні рекомендації Проєкту ЄС-МОП містять пропозиції щодо формулювання тих чи інших статей і обгрунтування у світлі міжнародних і європейських стандартів, а саме:

    Конвенція 1982 р. про припинення трудових відносин (№ 158);
    Директива Ради 91/533/ЄEC про обов'язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин;
    Директива (ЄС) 2019/1152 Європейського Парламенту і Ради про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі;
    Директива Ради 89/391/ЄEC про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров'я та безпеки праці працівників.

Наближення національного законодавства до зазначених директив передбачене Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.


В останньому розділі ви знайдете ряд прикладів інших країн.

Буде особливо корисним для розробників політик і фахівців Верховної ради України, Уряду, профспілок, об'єднань роботодавців.

З текстом рекомендацій можна ознайомитись за посиланням: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_775064.pdf