В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ УКЛАДЕНО ГАЛУЗЕВУ УГОДУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ УКЛАДЕНО ГАЛУЗЕВУ УГОДУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

18 жовтня 2013 року, вперше укладено Галузеву угоду у сфері туризму України. Документ підписали Міністр інфраструктури України Володимир Козак, Голова Всеукраїнської профспілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства Дарія Галаніна і Президент Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України Павло Цируль.

«Галузева угода у сфері туризму підписана вперше за роки незалежної України. Її дія розповсюджуватиметься на майже 230 тис. працівників сфери туризму та курортів. Цей документ як гарантія соціальної захищеності робітників галузі – ще один результат нашої спільної роботи з формування професійного ринку надання туристичних послуг», - зазначив Володимир Козак.

Угодою встановлено засади соціального діалогу та положення, які є мінімальними гарантіями при укладанні колективних договорів у туристично-курортній сфері.

«В Україні все більшого значення набуває соціальний діалог, який представляє інтереси найманих працівників, роботодавців, органів влади та місцевого самоврядування. Саме тому такий соціальний діалог має підкріплюватись укладанням Галузевої угоди. Сьогодні ми підписали першу Галузеву угоду у сфері туризму, яка може стати дуже вагомим чинником економічного зростання туристичної галузі», - наголосила Голова Всеукраїнської профспілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного господарства Дарія Галаніна.

Мінінфраструктури, профспілки та роботодавці домовились спрямовувати спільні зусилля на підвищення якості надання туристичних послуг та впровадження заходів з покращення інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу. Фахівці органів виконавчої влади та туристичних підприємств і організацій активно співпрацюватимуть у рамках заходів, націлених на підвищення рівня надання послуг, формування професійних стандартів, використовуючи сучасні технології та враховуючи міжнародний досвід. Також за участю профспілок та роботодавців готуватимуться проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері туризму та діяльності курортів та пропозицій змін до законодавства щодо створення рівних привабливих умов діяльності та оподаткування суб’єктів господарської діяльності.«Галузева угода – це дорожня карта для усієї туристичної сфери. Актуальність документу у тому, що саме через реалізацію цієї Угоди здійснюється регулювання соціально-трудових відносин, захист прав та інтересів працівників», - зазначив Президент Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму України Павло Цируль.
Відповідно до Галузевої угоди роботодавці зобов'язуються своєчасно виплачувати заробітну плату, створювати нові робочі місця, удосконалювати систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, впроваджувати новітні методики роботи тощо. Робота у день державного свята оплачуватиметься у подвійному розмірі. У разі розірвання трудового договору у зв’язку зі скороченням виплачується вихідна допомога працівникові. У разі направлення працівника на навчання для підвищення кваліфікації з відривом від роботи за ним зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
Також Галузевою угодою рекомендовано туристичним підприємствам встановлювати додаткові права, пільги та гарантії своїм працівникам. При укладанні колективних договорів не обмежуються права робітників щодо розширення гарантій, які передбачають більш високий рівень соціальної захищеності порівняно з законодавством, за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання сфери туризму та діяльності курортів.

 

www.mtu.gov.ua/uk/news/37505.html