Відкрито реєстрацію учасників Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Оголошується початок реєстрації організацій громадянського суспільства для участі в Асамблеї Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС), яка відбудеться 23 березня 2017 року в м. Київ.

УС ПГС є частиною двостороннього органу громадянського суспільства, створеного відповідно до Угоди про асоціацію і покликаного забезпечити участь громадськості в реалізації Угоди. УС ПГС бачить своє завдання в здійсненні громадського моніторингу і оцінки виконання Угоди, налагодженні суспільного діалогу щодо євроінтеграційних реформ, регулярному донесенні позиції громадськості до відповідальних органів влади, підвищення обізнаності українського суспільства про можливості та завдання Угоди, а також налагодженні взаємодії з європейським громадянським суспільством.

Асамблея УС ПГС має на меті зібрати організації громадянського суспільства України, які відстоюють євроінтеграційні реформи (нинішніх членів Робочих груп УС ПГС та організацій, що хочуть приєднатися), для:

    обговорення, спільно із ключовими стейкхолдерами (представниками Уряду, Парламенту, Представництва ЄС в Україні та ін.), прогресу у виконанні Угоди про асоціацію – як в цілому, так і за окремими сферами Угоди (ПВЗВТ, охорона довкілля та соціальна сфера);
    визначення можливостей підвищення ефективності участі громадянського суспільства у виконанні Угоди та окреслення пріоритетних кроків у цьому напрямку;
    обговорення діяльності УС ПГС у 2016 році, стратегічного бачення діяльності Платформи на наступні роки та планів на 2017-ий рік та інших питань.

Детальна програма заходу буде оприлюднена згодом.

Учасники

Для участі в Асамблеї можуть зареєструватися як організації, що вже входять до Робочих груп УС ПГС (їхній перелік та актуальний склад розміщений на сайті УС ПГС - http://eu-ua-csp.org.ua/work-groups/), так і організації, що вже займаються питаннями європейської інтеграції, але тільки хочуть приєднатися до діяльності Робочих груп УС ПГС.Новими учасниками, відповідно до Статуту УС ПГС, можуть стати організації, що відповідають наступним критеріям:

    є зареєстрованими згідно із законодавством громадським об’єднанням, організацією роботодавців або профспілковою організацією;
    поділяють цілі та принципи Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також цілі, завдання і принципи роботи УС ПГС;
    займаються питаннями європейської інтеграції, мають інтерес та компетенцію, щоб приєднатися до діяльності однієї із Робочих груп УС ПГС;
    є неприбутковими і не належать до політичних партій чи релігійних організацій або їхніх підрозділів;
    зареєстровані щонайменше за рік до дати зібрання Асамблеї (до 23 березня 2016 року включно).

Порядок реєстрації

Для участі в Асамблеї слід не пізніше 3 березня 2017 р. включно заповнити одну з двох онлайн-анкет:

    анкета для дійсних членів Робочих груп УС ПГС;
    анкета для нових учасників.

Просимо врахувати, що заповнення анкети для нових учасників не гарантує участі в Асамблеї УС ПГС у зв'язку з необхідністю перевірки організацій, що заповнили анкету, на відповідність вище викладеним критеріям, а також загальним обмеженням кількості учасників (до 150 осіб), пов'язаним з логістичними міркуваннями.

Також звертаємо увагу, що кожна організація – як дійсний член РГ УС ПГС, так і новий учасник (у т.ч. організації, що мають територіальні підрозділи), - може делегувати лише одного представника до участі в Асамблеї.

Оргкомітет повідомить організації про результати розгляду заявок на участь в Асамблеї УС ПГС, а також про місце її проведення не пізніше 10 березня 2017 р.

Відібраним іногороднім учасникам буде відшкодовано проїзд до Києва (інформація про умови покриття витрат буде оприлюднена одночасно зі складом учасників Асамблеї),витрати на проживання не покриваються.

У разі будь-яких запитань з приводу порядку участі в Асамблеї просимо звертатися на адресу ua.csp.assembly@gmail.com.

Оргкомітет Асамблеї

Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Асамблея УС ПГС відбудеться за підтримки проекту «Громадська синергія», що фінансується Європейським Союзом та виконується Міжнародним фондом «Відродження».


Довідкова інформація

Статутною метою діяльності УС ПГС, яка є складовою одного з офіційних органів асоціації – Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (ПГС), є сприяння ефективній участі громадянського суспільства України у процесі реалізації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Для досягнення цієї мети УС ПГС представляє інтереси і позицію українського громадянського суспільства у відносинах з органами асоціації, органами влади України і інституціями ЄС, здійснює громадський моніторинг та оцінку виконання Угоди й інших євроінтеграційних зобов'язань України, формує узгоджені позиції щодо актуальних питань реалізації Угоди, сприяє розширенню участі громадськості у цьому процесі та координації відповідних зусиль організацій громадянського суспільства України, а також підтримує діалог з усіма заінтересованими сторонами, у т.ч. організаціями громадянського суспільства ЄС і держав-членів ЄС.

Під егідою УС ПГС діють 6 Робочих груп, тематична спрямованість яких охоплює усі сфери застосування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:

    Робоча група 1 «Політичний діалог, зовнішня та безпекова політика»;
    Робоча група 2 «Свобода, юстиція, права людини»;
    Робоча група 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво»;
    Робоча група 4 «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров'я»;
    Робоча група 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату»;
    Робоча група 6 «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт».


Список учасників асамблеї УС ПГС