Колективні договори та угоди: законодавча природа та зміст

Згідно із ст. 21 Кодексу законів про праці (далі – КЗпП) взагалі під трудовим договором слід розуміти угоду між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Відповідно до глави ІІ КЗпП  та ЗУ "Про колективні договори та угоди" колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства,  прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів.

 

 

Укладення колективних договорів

 

Зразок колективного договору