Реєстрація громадських об’єднань

Першим документом, який слід підготувати на реєстрацію є заява до реєструючого органу.
В залежності від статусу Громадських об’єднань (далі ГО) заява подається до:

 • Міністерства юстиції України – від організацій з всеукраїнським та міжнародним статусом;
 • Управління юстиції Ради Міністрів АРК, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – від організацій з місцевим статусом кримським республіканським, обласними та київським, севастопольським міськими;
 • Районних та районних у містах Києва та Севастополі місцевих державних адміністрацій – від організацій із місцевим районним статусом;
 • До виконкомів сільських, селищних, міських рад – від організацій з місцевим статусом, діяльність яких поширюється відповідно на ці населенні пункти.

Форма заяви має відповідати вимогам Положення "Про порядок легалізації об’єднань громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року №140

 

Форма заяви :

 

 

ЗАЯВА
 

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених
__________________________________________________________________
представників, рік народження, місце постійного проживання,
__________________________________________________________________
N телефону)
__________________________________________________________________
подають установчі документи на реєстрацію____________________________
(назва об'єднання
__________________________________________________________________
громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)
Статут (положення) прийнятий_______________________________________
(рік, місяць, число,
__________________________________________________________________
назва органу, який прийняв статут)
Основна мета діяльності об'єднання___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного
органу об'єднання громадян________________________________________
__________________________________________________________________
 

     Прізвища  засновників                                                    Підписи 

                                       Дата

 

Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом порядку, тобто нотаріально посвідчені. Підписання заяви трьома представниками від засновників має відбутись у присутності нотаріуса. Особи повинні мати з собою паспорти. За нотаріальне посвідчення заяви справляється плата.

Після нотаріального посвідчення заяви, документи подаються на реєстрацію у відповідний до статусу  вашої ГО державний орган  чи орган місцевого самоврядування.


 
До заяви про реєстрацію ГО додаються:

 1. статут (положення) у двох примірниках; 
 2. протокол установчого з’їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут  (положення);
 3. відомості про керівний склад центральних статутних органів (із зазначенням прізвища, імені, по  батькові, року народження, місця постійного проживання, посади (заняття), місця роботи);
 4. дані про наявність місцевих осередків (для організацій із всеукраїнським статусом), підтверджені протоколами конференцій (зборів);
 5. документ про сплату реєстраційного збору (в залежності від статусу ГО сума збору буде різною і визначається  Постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 143); 
 6. відомості про засновників об’єднання громадян або спілок об’єднань громадян (для громадян – із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця постійного проживання; для спілок об’єднань громадян – назви об’єднання, місцезнаходження вищих статутних органів, а також доданням копії документа про легалізацію).

 
Міжнародна громадська організація додатково подає документи, які підтверджують поширення її діяльності на території хоча б однієї іншої держави (довіреності, зобов’язання, протоколи, документи про легалізацію тощо).
 
Спілка об’єднань громадян додатково подає рішення центральних статутних органів об’єднань громадян про їх вступ до спілки.
 
Після подання заяви, реєструючий орган  зобов'язаний розглянути її у двомісячний строк.
У цей двомісячний термін, орган, що здійснює реєстрацію, має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. Значну увагу органи реєстрації приділяють змісту та відповідності статуту ГО чинному законодавству.
 За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію об’єднання громадян або про відмову в його реєстрації.
У разі реєстрації об’єднання громадян керівнику ГО, або за його дорученням одному із засновників видається свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка та оригінал статуту з круглою печаткою реєструючого органу.
 
Примітка: На реєстрацію потрібно подавати 4 примірника статуту, прийнятого установчими зборами. Один оригінал і дві офіційні копії статуту, скріплені круглими печатками реєструючого органу, будуть повернені. Наявність такої копії є необхідною у подальшій роботі. Після отримання оригіналів статуту і свідоцтва про реєстрацію організації,  необхідно зробити не менш  5 нотаріально посвідчених копій  цих документів. Вони будуть потрібні у подальшій реєстрації ГО у різноманітних державних органах і структурах
 
Отримавши свідоцтво про реєстрацію, для одержання остаточних атрибутів юридичної особи необхідно протягом місяця стати на облік у таких державних органах та установах:

 • Державному Управлінні статистики.  
 • Державній податковій адміністрації. 
 • Банківській установі, де відкривається рахунок
 • Дозвільній системі УВС (для виготовлення печатки).
 • Фонді соціального страхування.
 •  Пенсійному фонді.  
 • Державному  фонд зайнятості.