Трудові суперечки

Останнім часом значно побільшало порушень трудових прав громадян. Найчисельнішими є порушення законодавства про оплату праці, зважаючи на масові скорочення, і затримки у виплаті зарплати. Є й інші проблеми: примусове запровадження неповної зайнятості, надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням, невиплати допомоги в разі тимчасової непрацездатності, порушення строків розрахунку в разі звільнення, недотримання державного гарантування мінімального розміру заробітної плати тощо.  

Чимало суперечок виникає у зв’язку з порушенням ведення трудових книжок. Нерідко, особливо на підприємствах недержавної форми власності, застосовується контрактна форма трудового договору, укладаються строкові договори у випадках, не передбачених чинним законодавством. Гострою залишається і проблема невиконання законодавства про працю неповнолітніх, молоді та інвалідів. Ці та інші порушення законодавства про працю є сьогодні основною причиною як індивідуальних, так і колективних трудових суперечок.

 

Стадії розгляду трудових спорів


Порядок звільнення працівників у зв'язку зі скороченням штату


Звільнення за власним бажанням


Зразки деяких процесуальних документів