Бланк для підтвердження статусу неприбутковості

Додаток 1
до Порядку
Форма № 1-РН
РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку
+ Реєстрація 
 Зміни
 Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій
1    Код згідно з ЄДРПОУ неприбуткового підприємства (установи, організації) 
    1.1    Код згідно з ЄДРПОУ 
організації вищого рівня 


2    Найменування неприбуткового підприємства (установи, організації)
   
2.1    Найменування організації вищого рівня ______________________________________
   
3    Код та назва організаційно-правової форми 830     Профспілка
       
4    Відомості про відповідальних осіб
КЕРІВНИК (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, прізвище, ім’я та по батькові)    
Контактний номер телефону   
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, прізвище, ім’я та по батькові)    
Контактний номер телефону   


+    Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”
Необхідне позначити знаком “х” або “+”.
Додаток: ___ арк.
_                  __
(прізвище, ім’я, по батькові)    _________________
(підпис)    ____._
(дата)
МП