Резолюція Конференції Миколаївської обласної профспілки працівників малого та середнього бізнесу "Єднання"

Миколаївська обласна профспілка працівників малого та середнього бізнесу "Єднання" вважає необхідним зняти з обговорення прийнятий в першому читанні проект Податкового кодексу України, запропонований Кабінетом міністрів України, як такий, що протирічить стратегічній цілі Президента України – входження України через десять років в двадцятку провідних країн світу.

З урахуванням того, що сьогодні країна, що має в своєму розпорядженні безцінний ресурс родючої землі і працездатне населення, по рівню конкурентоспроможності національної економіки знаходиться на 82 місці (як одна з слаборозвинених країн). 

Досягнення стратегічної мети – обігнати понад 60 країн світу при такій системі оподаткування є повною утопією. Пропонована система оподаткування створить надійну основу для існування в Україні тіньової економіки і корупції ще довгі роки.

Країна, яка займається не нарощуванням обсягів виробництва, а лише торгівлею товарами імпортного виробництва ніколи не стане країною з високорозвиненою економікою. Головною проблемою української економіки є морально і технологічно відстала низькорентабельна, енерго- і матеріаломістка індустріально-аграрна структура національного виробництва при домінуванні імпортного суспільного вжитку кінцевого продукту. Така структура виробництва може забезпечувати такий тип економічного розвитку, що відстає або завжди наздоганяє, але аж ніяк не випереджає!

Відповідно, головним завданням досягнення стратегічної мети повинно стати як найшвидша зміна структури національного виробництва з тією, що існує у бік домінування високорентабельних інтеллектоємких експортоорієнтірованних виробництв кінцевого продукту і зміни структури суспільного вжитку з імпортної продукції на вітчизняну.

Вирішення даної задачі можливе лише шляхом реалізації комплексного підходу до реформування всіх основних підсистем загальнонаціонального економічного механізму, однією з яких є податкова система. 

Підприємці Миколаївської області вимагають розробки принципово нової концепції податкової системи України, яка в разі реалізації буде:

по-перше, дієвим інструментом прискорення всіх економічних процесів;
по-друге, сприяти інтенсифікації зміни структури національного виробництва у бік створення крупних високорентабельних інтеллектоємких виробництв.

Пропонуємо: повну відміну ПДВ, податку на прибуток, єдиний податок залишити лише для малого бізнесу, що здійснює торгівлю на ринках. 

Т. ч. бізнес повністю звільнити від податків, пов'язаних із здобуттям якого-небудь доходу, що створює ідеальні, унікальні умови для інтенсивного розвитку підприємництва.

Замість скасованих податків ввести "Податок із обігу" або "Податок на покупку" в розмірі до 5%, який сплачує споживач (податок розрахований Всеукраїнською спілкою вчених-економістів України), при цьому для вітчизняного виробника (малих підприємств з обсягом продукції, що випускається, до 10 млн. гпн.) дати пільгу у розмірі 50 % ставки.

Вважаємо, в умовах відсутності великої кількості податків буде забезпечена стабільність надходжень податків, а відповідно і передбаченість держави. 

Неминуча істотна детінізація економіки, оскільки немає сенсу приховувати ті податки, яких не існує. До бюджету, вважаємо, надійде значно більше податкових надходжень, ніж поступає при такому об'ємному податковому навантаженні.

Сплата даного податку державі здійснюватиметься споживачем у момент покупки. Соціальна функція бізнесу – передати державі ці гроші, що досить легко. 

Введення податку на покупку зробить низько або взагалі нерентабельними багаторівневі корупційні канали розподілу з великою кількістю посередників і стимулюватиме розвиток реального сектора економіки.

Запропонована система абсолютно прозора, проста і соціально справедлива. Чим заможніша людина, тим більше дорогих покупок вона робить, тим більше платить податок, чим бідніша – тим менше покупок, менше податків. 

Істотно скоротиться час і відповідно невиробничий персонал, необхідний для адміністрування податків на підприємствах. Значно скоротяться витрати держави на адміністрування податків, зборів податковою службою і службами фондів.

Вважаємо, що дана реформа послужить економічним важелем для формування цивільного суспільства, де не посилюватимуться передумови до руху у бік тоталітаризму.    

 

Від імені лідерів 14 профспілкових організацій Миколаївської області 

Голова Миколаївської обласної профспілки працівиків малого та середнього бізнесу «Єднання»

О.А.Герасимчук

04.09.10г.