У концесіонерів з’являться "більш ширші" права

 В Україні набули чинності зміни до закону щодо прав концесіонерів.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо прав концесіонерів) опубліковано у виданні "Урядовий кур‘єр".

Законодавчим актом внесено зміни до Земельного кодексу і закон "Про концесії" щодо посилення державних гарантій прав концесіонерів, що має створити сприятливі умови для об’єднання інтересів держави і бізнесу при укладенні та виконанні відповідних договорів.

Згідно з документом: "держава гарантує дотримання встановлених актами законодавства умов для здійснення концесіонерами діяльності, пов’язаної з виконанням концесійних договорів, захист їх прав і законних інтересів".

Зміни, що вносяться до законодавства, не повинні погіршувати умов для здійснення концесіонерами діяльності з реалізації проектів на умовах концесії. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність концесіонерів, пов’язану з виконанням концесійних договорів, крім випадків, коли таке втручання передбачене законодавством, концесійним договором і здійснюється в межах їхніх повноважень.

Передбачено також, що майнові та фінансові ресурси концесіонерів, які виконують концесійні договори в Україні, не можуть бути примусово відчужені, крім випадків, встановлених законом. Зазначені ресурси можуть використовуватися виключно для здійснення рятувальних заходів у разі надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. У такому випадку концесіонер має право на компенсацію відповідно до закону. Умови концесійних договорів, укладених на умовах, визначених відповідно до законодавства, зберігають свою дію протягом усього терміну дії таких договорів у випадках, коли після їх укладення встановлюються законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) інші умови, що погіршують становище концесіонерів або обмежують їхні права, якщо сторони концесійних договорів не дійшли згоди щодо зміни зазначених умов.