Зверення до Президента України

       
23 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон «Про соціальний діалог в Україні», який зараз перебуває на Вашому розгляді стосовно його підписання, або повернення з пропозиціями для повторного розгляду. 

 

 

 

 

 

03 січня 2011 року                                                                                       В.Ф. ЯНУКОВИЧУ,
Президентові України

Шановний Вікторе Федоровичу!

         23 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон «Про соціальний діалог в Україні», який зараз перебуває на Вашому розгляді стосовно його підписання, або повернення з пропозиціями для повторного розгляду. 
        
         На нашу думку, зазначений законопроект, у разі його підписання та набуття ним статусу чинного закону, суттєво обмежить передбачене ст. 36 Конституції України та ратифікованими нашою державою «фундаментальними конвенціями» Міжнародної організації праці №№ 87 і 98 право громадян на об’єднання у професійні спілки для захисту своїх законних прав та інтересів, а також порушить їхню рівноправність за ознакою належності до тієї чи іншої профспілки.
        
         Прийнятий Верховною Радою новий закон поділяє професійні спілки на «репрезентативні» (повноправні) та «не репрезентативні» (обмежені у своїх правах). Для визнання «репрезентативним» всеукраїнське об’єднання профспілок має довести свою чисельність-не менше 150 тис. членів; всеукраїнська профспілка повинна, відповідно, охоплювати не менше 3% працівників певної «галузі», обласна-не менше 2% «зайнятого населення» області. «Не репрезентативні профспілки» не матимуть права брати участь у Генеральній, галузевих та регіональних угодах, органах управління фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, тощо.
        
        На практиці це призведе до того, що єдиним суб’єктом «соціального діалогу» на рівні багатьох областей лишиться тільки одне профоб’єднання-відповідна «облпрофрада», яка є залишком системи радянських профспілок. Усі ж нові незалежні профспілки, створені за час незалежності України, опиняються за межами офіційних механізмів соціального діалогу, що по-суті підриває саму його ідею, замінюючи реальний діалог імітацією.
        
         Відповідаючи інтересам лише одного профспілкового об’єднання – Федерації профспілок України – цей закон штучно штовхає практично усі нові незалежні профспілки України до відстоювання прав та інтересів своїх членів виключно методами прямих радикальних дій.
         
        Разом з тим, у ст. 36 Конституції України прямо зазначено, що «усі професійні спілки мають рівні права». Відповідно до тієї ж статті «ніхто не може бути… обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій». Зазначене положення Конституції однозначно буде порушене, якщо «не репрезентативні профспілки» та їх члени будуть позбавлені права участі у колективних переговорах національного та галузевого рівнів, а також в управлінні соціальним страхуванням.
        
       В зв’язку з цим, просимо Вас, як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина повернути закон «Про соціальний діалог в Україні» до Верховної Ради з пропозицією вилучити з його тексту усі положення щодо так званої «не репрезентативності профспілок».

         З повагою,
         керівники всеукраїнських профспілкових об’єднань:
         
         Голова Конфедерації Вільних
         профспілок України                                                                       М. Я. Волинець
        
         Генеральний секретар Національної
         конфедерації профспілок України                                               П. М. Петриченко

         Голова Федерації профспілок працівників
         Малого та середнього підприємництва України                           В. Є. Рой  

         Співголова Демократичних
         профспілок України                                                                        В. І. Яворський
       
         Голова Національного форуму
         профспілок України                                                                        М. І. Якібчук