Чи можна безболісно перейти на єдиний податок?

Державна податкова служба у м. Севастополь роз'яснила деякі норми Податкового кодексу України. А саме: чи можна перейти на єдиний податок, не маючи свідоцтва платника ПДВ.

Статтями 181 і 182 розділу V Податкового кодексу України визначено умови, за якими особи можуть чи повинні бути зареєстровані платниками податку на додану вартість. 

Згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу обов'язковій реєстрації підлягає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів / послуг, протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (Без урахування податку на додану вартість). 

Тобто, особа (в т.ч. і новостворене), крім особи, яка є платником єдиного податку, зобов'язана зареєструватися платником ПДВ після моменту фактичного здійснення операцій з поставки товарів / послуг, сума яких сукупно перевищує 300 тис. гривень. Суб'єкта підприємницької діяльності - юридична особа, що перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрала ставку єдиного податку в розмірі 10% згідно з Указом Президента України від 03.07.98 N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва "(далі - Указ № 727) зобов'язане зареєструватися платником ПДВ після досягнення 1 млн.грн. 

Згідно з пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу добровільно зареєструватися платником ПДВ може лише та особа, яке виробляє оподатковувані операції в обсязі, меншому за 300 тис. грн. та обсяги постачання товарів / послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно складають не менше 50 відсотків загального обсягу поставок. 

При виконанні вищезазначених вимог, платнику єдиного податку юридичній особі можна добровільно зареєструватися, але при цьому перейти на 6% ставку сплати єдиного податку. І навпаки, при не дотриманні вимог не можливо зареєструватися платником єдиного податку за ставкою 6%. 

При відмові від застосування спрощеної системи, у випадку не досягнення 300 тис.грн. за останні 12 місяців, слід керуватися пунктом 18 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, а саме обраховувати обсяг оподатковуваних операцій починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування. 

Таким чином, якщо до моменту переходу на загальну систему оподаткування за останні 12 календарних місяців обсяг реалізації товарів / послуг склав менше 300 тис.грн., То стати платником ПДВ можливе тільки добровільно при дотриманні умов для добровільної реєстрації. 

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, суб'єкт малого підприємництва подає письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний (податковий) період. Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік (п.4 Указу № 727).

.

 

ДЖЕРЕЛО: FINFORUM