Як нараховується матеріальна допомога на оздоровлення

Ось і настала гаряча пора відпусток, з таким пожадливістю очікувана кожним працівником. Настільки довгоочікуваного відпочинку матеріальна допомога на оздоровлення від роботодавця лише сприятиме. Як правильно документально оформити надання матеріальної допомоги на оздоровлення? Який порядок її виплати та оподаткування?

Роботодавці надають матеріальну допомогу на оздоровлення найчастіше разом з основною безперервної частиною щорічної основної відпустки, яка становить не менше 14 календарних днів.

Право на щорічну основну відпустку мають усі працівники, який надається пропорційно до відпрацьованого часу із збереженням працівникові на її період місця роботи та заробітної плати.

Право на щорічну основну відпустку повної тривалості у перший рік роботи виникає у працівника після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи на підприємстві. Виключення в частині надання відпусток повної тривалості до закінчення зазначеного рядок для окремих категорій працівників передбачені у ч. 7 ст. 10 Закону № 504.

Щорічна основна відпустка надається працівникові на підставі його заяви або у відповідності з графіком відпусток і оформляється наказом (розпорядженням) про надання відпустки (ф. П-3). Заява про надання матеріальної допомоги на оздоровлення працівник може написати, як одночасно із заявою на надання відпустки, так і окремо.

Документальне оформлення виплати матеріальної допомоги на оздоровлення, її нарахування, оподаткування та утримання ОСВ залежать від деяких критеріїв та умов виплати, мова про які піде далі.

Документальне оформлення

Є два варіанти подання матеріальної допомоги на оздоровлення - добровільне і обов'язкове.

1. Обов'язкове надання.

Надання матеріальної допомоги оформляється наказом керівника, якщо виплата матеріальної допомоги на оздоровлення передбачена у колективному договорі або законодавством. Наприклад, допомогу на оздоровлення у розмірі окладу до щорічної відпустки надається держслужбовцям відповідно до ст. 35 Закону № 3723.

2. Добровільне надання.

Якщо виплата матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачена в обов'язковому порядку, її надання оформляється на підставі заяви працівника. У разі наявності фінансових ресурсів і позитивного рішення про надання такої допомоги видається відповідний наказ керівника.

Нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення

Розмір матеріальної допомоги на оздоровлення залежить, перш за все, від фінансових можливостей роботодавця. При цьому в колективному договорі на розмір таких щорічних виплат можуть впливати наступні критерії:

стаж роботи на даному підприємстві;

наявність дітей;

категорія працівника (керівництво підприємства, керівник підрозділу, основний виробничий персонал, допоміжний персонал і т. д.).

А можуть - і не впливати, якщо матеріальна допомога на оздоровлення встановлюється для всіх працівників в однаковому розмірі.

Якщо матеріальна допомога надається в розмірі середньої зарплати, то Мінпраці у листі від 21.08.2009 р. № 506/13/84-09 для її вирахування з метою нарахування матеріальної допомоги для оздоровлення рекомендує керуватися нормами Порядку № 100.

У разі якщо середня місячна зарплата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги (у т. ч. матеріальної допомоги), вона обчислюється шляхом множення середньоденної зарплати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді. При цьому середньоденна зарплата визначається діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом 2-х місяців робочі дні на кількість відпрацьованих робочих днів за цей період.

Середньомісячна кількість робочих днів розраховується шляхом ділення сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, встановленим з дотриманням вимог законодавства, на кількість цих місяців, тобто на два.

Оподаткування

Оподаткування сум матеріальної допомоги на оздоровлення залежить від того, чи включаються такі виплати у фонд оплати праці.

Згідно з пп. 2.3.3 Інструкції № 5 до фонду оплати праці включається, зокрема, матеріальна допомога систематичного характеру, надається всім або більшості працівників.

З метою обкладення ПДФО слід керуватися положеннями пп. 170.7.3 НКУ, в яких зазначено, що не включається до оподатковуваного доходу сума матеріальної допомоги, в т. ч. і на оздоровлення, яка надається резидентами - юридичними або фізичними особами протягом звітного податкового року у розмірі, що не перевищує сукупно суму 1320 грн. в 2011 році.

Однак, якщо сума матеріальної допомоги на оздоровлення не перевищує вищевказаний розмір і звільняється від обкладення ПДФО, то вона не включається до складу витрат підприємства на оплату праці (п. 142.1 НКП).

Сума матеріальної допомоги, що перевищує 1320 грн. і не перевищує 9410 грн., підлягає оподаткуванню за ставкою ПДФО у розмірі 15%. Якщо матеріальна допомога на оздоровлення виплачується в сумі більшій, ніж 9410 грн., То перевищення підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 17%.

Алгоритм застосування цих ставок при оподаткуванні доходів наведено ДПАУ в листі від 03.02.2011 р. № 2346/6/17-0715, № 2918/7/17-0717.

У Податковому розрахунку (ф. № 1ДФ) сума матеріальної допомоги на оздоровлення відображається з ознакою доходу "169" при цьому:

у графах 3 та 3а проставляється вся сума матеріальної допомоги на оздоровлення;

у графах ж 4 і 4а проставляється ПДФО, утриманий тільки з її оподатковуваного частини (тобто з суми перевищення).

Утримання ОСВ

Об'єкти для нарахування та утримання ОСВ визначені у ст. 7 Закону № 2464 та до їх складу входить матеріальна допомога, яка:

надається працівнику підприємства;

включається до фонду оплати праці;

підлягає обкладенню ПДФО.

Матеріальна допомога, яка не відповідає перерахованим критеріям, не є об'єктом для нарахування та утримання ОСВ. Це обумовлено п. 14 Переліку № 1170, згідно якого матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання, включена до цього переліку.

Такий вид матеріальної допомоги на підставі п. 3.31 Інструкції № 5 до інших виплат, які не належать до фонду оплати праці.

Оподаткування профспілкової матдопомоги

Окремо хотілося б відзначити матеріальну допомогу на оздоровлення, яка виплачується профспілками своїм членам.

Така допомога видається за заявою в межах та на цілі, встановлені загальними зборами членів профспілки. У разі якщо розмір матеріальної допомоги на оздоровлення протягом року, не перевищує 1320 грн., Вона не є об'єктом обкладення ПДФО на підставі пп. 165.1.47 НКП. Про це також відзначають ДПАУ і Федерація профспілок України від 16.02.2011 р. № 4284/7/17-0717, від 15.02.2011 р. № 58/01-16/330.

У бухгалтерському обліку нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення, відображається за КТ таких субрахунків:

661 - якщо входить до фонду оплати праці;

663 - якщо до фонду оплати праці не включається

 

ДЖЕРЕЛО: UBR