26 травня 2010 року відбувся VII черговий З’їзд Федерації профспілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України.

На З’їзд було обрано 42 делегата від членських організацій Федерації (згідно встановленої квоти Пленумом Ради Федерації від 22.01.2010р. – по 10 делегатів від Всеукраїнських профспілок та по 3 делегата від обласних, місцевих, інших галузевих, міжгалузевих, регіональних членських організацій). До складу Федерації входять три всеукраїнських профспілки (Всеукраїнська професійна спілка працівників малого та середнього бізнесу "Єднання", Всеукраїнська профспілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами та Всеукраїнська профспілка працівників недержавного сектору "Столиця-Регіони") та обласні профспілки (Полтавська обласна професійна спілка працівників недержавних підприємств "Співдружність", Дніпропетровська обласна профспілкова організація працівників кооперації та інших форм підприємництва, Запорізька професійна спілка підприємців автомобільного ринку, Профспілкова організація "Чернігівська профспілка підприємців "Єдність").

В роботі З’їзду брали участь 37 делегатів з правом голосу.

Порядок денний З’їзду:

  1. Звіт Голови Федерації професійних спілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України та затвердження рішень виборних органів (Ради та Президії Федерації).
  2. Звіт Ревізійної комісії.
  3. Про зміну назви Федерації.
  4. Про зміну місцезнаходження Федерації
  5. Про внесення змін до Статуту Федерації.
  6. Про обрання Голови Федерації.
  7. Про встановлення чисельності Ради та Президії Федерації, процедури їх обрання та делегування функцій З’їзду виборним органам Федерації. Обрання Ради Федерації.
  8. Про обрання Ревізійної комісії Федерації.
  9. Про затвердження Програми діяльності та розвитку Федерації на 2010-2015 рр.
  10. Про затвердження нової редакції Угоди Федерації.

З’їздом на підставі звітів Голови Федерації та голови Ревізійної комісії було прийнято рішення вважати роботу Федерації за звітний період (2005-2010рр.) задовільною.

В зв’язку з неактуальністю назви Федерації та основним напрямком її діяльності – захистом трудових та соціально-економічних прав і інтересів найманих працівників сфери малого та середнього бізнесу було змінено назву Федерації –

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ПРАЦІВНИКІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ (ФПСПМСПУ)

а також змінено місцезнаходження Федерації –

Нова адреса: 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2

Делегатами З’їзду були підтримані зміни до Статуту Федерації.

У зв’язку з закінченням строку повноважень Голови Федерації, З’їзд розглянув питання про переобрання керівництва.

За поданням Кожевіної Н.Д. обрано новий Голова Федерації - Рой Вячеслав Євгенович – Голова Всеукраїнської профспілки працівників недержавного сектору "Столиця-Регіони". Кандидатуру Роя В.Є. підтримали 35 делегатів.

Задля збереження існуючих традицій та з повагою до ініціатора створення Федерації, Голова Федерації Рой В.Є. запропонував обрати Почесним Головою Федерації Кожевіну Наталію Дмитрівну, яка віддала підтримці та захисту працівників сфери малого і середнього бізнесу понад 20 років свого життя.

На З’їзді було встановлено чисельність та обрано новий склад Ради Федерації, встановлено чисельний склад Президії Ради, а також делегування виборним органам повноважень З’їзду.

До Ради Федерації обрано:

1. Герасимчук Олена Андріївна
2. Ткачов Олег Іванович
3. Олефір Тетяна Вікторівна
4. Ларін Василь Єгорович
5. Галаніна Дарія Михайлівна
6. Остапюк Олександр Петрович
7. Воробйов Олександр Іванович
8. Невпряга Леонід Якович
9. Ловянікова Наталія Іванівна
10. Жимолостнова Світлана Кузьмінічна
за посадою:
11. Рой Вячеслав Євгенович – Голова Федерації
12. Кожевіна Наталія Дмитрівна - Почесна Голова Федерації
13. Олійник Сергій Олексійович - заступник Голови Федерації
14. Гіневська-Фареник Маргарита Олександрівна - заступник Голови Федерації
15. Жабінець Олександр Семенович – заступник Голови Федерації
16. Федорова Марина Олексіївна – І заступник Голови Федерації

Пленум Ради має право розпоряджатися коштами та майном Федерації, визначати уповноважених представників Федерації, вносити зміни і доповнення до установчих документів, приймати рішення про дострокове припинення повноважень керівних органів Федерації.

До складу Президії делегуються по 1 представнику від кожної членської організації Федерації.

Рой В.Є. доповів про концепцію розвитку Федерації, стратегію та плани, презентував проект Програми діяльності Федерації на 2010-2015 роки. З’їзд затвердив програму в цілому з подальшим її опрацюванням оргкомітетом з урахуванням пропозицій від членських організацій Федерації.

Наприкінці роботи З’їзду Голови всіх членських організацій Федерації урочисто підписали нову редакцію УГОДИ про об’єднання Всеукраїнських та інших професійних спілок в Федерацію професійних спілок працівників малого та середнього підприємництва України.